VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thành phố Hồ Chí Minh: Thu nội địa 11 tháng tăng hơn 14% so cùng kỳ

Lãnh đạo Tổng cục Thuế và lãnh đạo chính quyền TP. Hồ Chí Minh tuyên dương người nộp thuế tốt. Ảnh Đ.Doãn

Thành phố Hồ Chí Minh: Thu nội địa 11 tháng tăng hơn 14% so cùng kỳ

Theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước tháng 11/2017 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng thu nội địa do đơn vị quản lý lũy kế 11 tháng đầu năm được 207.053 tỷ đồng, đạt 86,68% dự toán năm, tăng 14,39% (so cùng kỳ năm 2016).

Yên Bái thu nội địa đã đạt 97% dự toán

Thu, chi ngân sách Nhà nước 11 tháng đầu năm 2017

Ngành Thuế yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý nợ thuế

Trong đó, thu nội địa trừ dầu được 192.068 tỷ đồng, đạt 84,81% dự toán và tăng 14,32%; thu từ dầu thô được 14.985 tỷ đồng, vượt 21% dự toán và tăng 17,91%; thu nội địa trừ dầu, xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất, lợi nhuận còn lại thu được 167.792 tỷ đồng, đạt 82,03% dự toán, tăng 11,36% so với cùng kỳ năm 2016.

Đối với số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo cho biết, lũy kế 11 tháng đầu năm thu được 116.339 tỷ đồng, đạt 77,31% dự toán năm và tăng 9,58%, đồng thời chiếm tỷ trọng 60,57% trên số thu nội địa trừ dầu thô.

Trong đó, đáng chú ý là số thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài và số thu từ khu vực DN công thương nghiệp ngoài quốc doanh, lần lượt thu được 51.873 tỷ đồng và 44.952 tỷ đồng, đạt 77,56% và 78,66% dự toán năm, đồng thời tăng 16,03% và 13,55% so với cùng kỳ năm 2016.

Còn đối với số thu từ khu vực kinh tế nhà nước, thu từ khối DNNN trung ương được 13.922 tỷ đồng, đạt 76,24% dự toán năm và giảm 9,14%; thu từ DNNN địa phương được 5.592 tỷ đồng, đạt 68,31% so với dự toán năm và giảm 14,62% so với cùng kỳ năm 2016.

Chia sẻ về hoạt động công tác trong tháng cuối năm, ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện Công văn số 5274/TCT-DT ngày 15/11/2017 của Tổng cục Thuế về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu 2 tháng cuối năm 2017, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tập trung tăng cường khai thác các nguồn thu phát sinh.

Đồng thời, tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo các ban ngành phối hợp trong công tác đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách; tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ DN theo tinh thần Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ và kỷ cương, kỷ luật công vụ.

“Cục Thuế TP đã tập trung rà soát, đánh giá kết quả thu trong 11 tháng, xác định nguồn thu còn lại phải thu, nguồn thu trọng tâm trong tháng 12/2017, xác định các lĩnh vực, khoản thuế có tốc độ thu còn chậm, chưa đúng với thực nguồn để có biện pháp thiết thực, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm thu đúng, thu đủ, sát với phát sinh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách quý IV/2017 và năm 2017 với thành tích cao nhất”, ông Tâm nói.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM