VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thuế TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách đạt 92,3% dự toán

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác thu NSNN năm 2016. Ảnh Đỗ Doãn

Thuế TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách đạt 92,3% dự toán

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11 tháng đầu năm nay mà đơn vị thực hiện ước đạt 180.649,1 tỷ đồng, tăng 10,31% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 92,26% dự toán pháp lệnh.

Quảng Nam hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách 2016

Thu ngân sách nhà nước 11 tháng tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015

Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách 'về đích' trước hạn

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Quyết liệt thu ngân sách cuối năm

Quảng Ninh: Còn 665 tỷ đồng cho chặng nước rút

Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao

Trong đó, tổng thu nội địa tính cân đối trừ dầu, trừ tiền sử dụng đất đạt 156.598,3 tỷ đồng, hoàn thành 95,4% dự toán pháp lệnh và tăng 20,51% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong các khu vực kinh tế, mới chỉ có số thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh là vượt dự toán pháp lệnh, đạt 40.558,3 tỷ đồng, vượt 4% dự toán. Riêng thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) tại khu vực này, số thu tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2015 và vượt 4,52% dự toán, đạt 15.992,1 tỷ đồng.

Các khu vực kinh tế còn lại là khu vực DN Nhà nước Trung ương, khu vực DN Nhà nước địa phương và khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài, số thu 11 tháng lần lượt đạt 15.488,3 tỷ đồng; 6.746,6 tỷ đồng và 44.748,6 tỷ đồng; tức hoàn thành lần lượt 76,8%; 72,2% và 91,9% dự toán pháp lệnh.

Trong các lĩnh vực, đáng chú ý là số thu từ thuế tài nguyên tăng khá mạnh tại khu vực DN Nhà nước Trung ương và DN Nhà nước địa phương. Cụ thể, khu vực DN Nhà nước Trung ương thu được 1.069 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ và vượt 6,9% dự toán; khu vực DN Nhà nước địa phương thu được 17.725 tỷ đồng, tăng 92,7% so với cùng kỳ và vượt 26,6% dự toán.

Được biết, năm nay Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán 195.800 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 177.600 tỷ đồng và thu từ dầu thô 18.200 tỷ đồng. Tháng cuối năm, đơn vị dự tính thu thêm 19.247 tỷ đồng.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM