VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

05 thay đổi quan trọng về số tiền đóng BHYT, BHXH

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

05 thay đổi quan trọng về số tiền đóng BHYT, BHXH

Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Do vậy, số tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) có một số thay đổi để phù hợp với mức lương cơ sở mới.

Cả nước có khoảng 8.000 doanh nghiệp “mất tích”, nợ BHXH gần 2.000 tỷ đồng

Đối tượng phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

100% tỉnh, thành phố chi vượt quỹ bảo hiểm y tế

Cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số

05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH, gồm:

Một là, số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng.

Hai là, số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%

Ba là, số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

Bốn là, số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Năm là, số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Luật BHXH 2014, Luật BHYT sửa đổi 2014, Nghị định 105/2014/NĐ-CP.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM