Tăng mức hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá

Tăng mức hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá
Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 306/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

Quy định mới về phí cấp mã số mã vạch

Quy định mới về phí cấp mã số mã vạch
Từ ngày 1/1/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch được thực hiện theo quy định tại Thông tư 232/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa mới ban hành.

Mức thu phí cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

Mức thu phí cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 246/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế Thông tư số 165/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013. 

Tăng cường công tác quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu

Tăng cường công tác quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu
Bộ Tài chính vừa có Công văn số 168755/BTC-PC ngày 25/11/2016 yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu.