Trao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp kinh tế

Trao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp kinh tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Nghị định có hiệu lực chính thức từ ngày 20/12/2016.

Giữ nguyên hầu hết các mức đóng lệ phí trước bạ

Giữ nguyên hầu hết các mức đóng lệ phí trước bạ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, thay thế Nghị định Nghị định 45/2011/NĐ-CP và Nghị định 23/2013/NĐ-CP. Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

Nguyên tắc quản lý tài chính dự án sử dụng vốn ODA

Nguyên tắc quản lý tài chính dự án sử dụng vốn ODA

Đó là những nội dung quan trọng tại Thông tư 111/2016/TT-BTC về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/6/2016.

Nhiều hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu

Nhiều hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; trong đó, có quy định miễn thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng.