DỰ ÁN LUẬT THUẾ TÀI SẢN: ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG, MINH BẠCH VÀ PHÙ HỢP VỚI THÔNG LỆ QUỐC TẾ

DỰ ÁN LUẬT THUẾ TÀI SẢN: ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG, MINH BẠCH VÀ PHÙ HỢP VỚI THÔNG LỆ QUỐC TẾ
Xây dựng Dự án Luật thuế tài sản nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với tài sản, đồng thời có thêm nguồn lực đầu tư trở lại đất đai, điều tiết một phần nhỏ thu nhập của tổ chức, cá nhân có nhiều tài sản nhà, đất, góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Việc xây dựng Dự án Luật dựa trên nguyên tắc đảm bảo công bằng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.

TƯ TƯỞNG TẬP CẬN BÌNH VỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ ABE: NHỮNG GÓC NHÌN VỚI KINH TẾ VIỆT NAM

TƯ TƯỞNG TẬP CẬN BÌNH VỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ ABE: NHỮNG GÓC NHÌN VỚI KINH TẾ VIỆT NAM
Trung Quốc và Nhật Bản là hai đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Việc tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm triển khai các chính sách kinh tế tại Trung Quốc, Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng, sẽ góp phần dự báo những tác động đến nền kinh tế Việt Nam cũng như đóng góp thêm các luận cứ khoa học trong định hình các chính sách phát triển của nước ta.

HIỆP ĐỊNH CPTPP: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỚI VIỆT NAM

HIỆP ĐỊNH CPTPP: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỚI VIỆT NAM
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết vào khoảng 15-16h ngày 8/3 tại Santiago, Chile (theo giờ địa phương) và dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển cho Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đối ngoại... Vấn đề hiện nay là Việt Nam cần làm gì để có thể tận dụng được cơ hội, vượt qua thách thức nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, cải cách kinh tế?

TRIỂN KHAI LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

TRIỂN KHAI LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Ngày 21/6/2017, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Với vai trò là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tài sản công, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm hướng dẫn, triển khai thi hành hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

TĂNG THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

TĂNG THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường với đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với 11 mặt hàng. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, đề xuất này là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, góp phần đảm bảo lợi ích quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu và phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

MỞ RỘNG CƠ SỞ THUẾ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

MỞ RỘNG CƠ SỞ THUẾ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Mở rộng cơ sở thuế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội nhằm tăng thu ngân sách nhà nước và tăng cường khả năng quản lý của Nhà nước là xu hướng chung của tất cả các quốc gia. Nghiên cứu mở rộng cơ sở thuế đối với các loại thuế hiện hành ở Việt Nam là yêu cầu bức thiết nhằm hướng tới một hệ thống chính sách thuế công bằng hơn, vừa đảm bảo số thu cho ngân sách nhà nước, vừa sử dụng thuế như một công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế có hiệu quả.

KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2017 VÀ TRIỂN VỌNG 2018

KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2017 VÀ TRIỂN VỌNG 2018
Năm 2017, vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong nước và quốc tế, kinh tế tài chính Việt Nam tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thiết lập thêm những kỷ lục mới của nền kinh tế trên các phương diện như tăng trưởng kinh tế, quy mô thị trường chứng khoán, vốn FDI... Những kết quả của năm 2017 là động lực và nền tảng vững chắc cho triển vọng đầy lạc quan trong năm 2018 và thời gian tới.

GIẢM GÁNH NẶNG CHI PHÍ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

GIẢM GÁNH NẶNG CHI PHÍ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã tích cực thực hiện các biện pháp rà soát giảm chi phí, lệ phí thủ tục hải quan, thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Vấn đề đổi mới tổ chức, hiệu quả hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp công lập được Đảng và Nhà nước xác định là hết sức cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó, đổi mới cơ chế tài chính được xác định là điều kiện then chốt để các đơn vị sự nghiệp phấn đấu tự chủ mức độ cao hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH
Trong 9 tháng đầu năm 2017, ngành Tài chính đã triển khai đồng bộ công tác thanh kiểm tra trên các lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc, Chứng khoán... và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành tài chính - ngân sách.

DỰ ÁN LUẬT SỬA 5 LUẬT THUẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

DỰ ÁN LUẬT SỬA 5 LUẬT THUẾ - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
Bộ Tài chính vừa công bố Dự án Luật sửa 5 Luật Thuế với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách thuế. Qua đó, góp phần cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhà nước; Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế.