VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tiêu điểm tài chính

HỘI NHẬP KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁC FTA THẾ HỆ MỚI

HỘI NHẬP KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁC FTA THẾ HỆ MỚI

Trong bối cảnh các FTA thế hệ mới được triển khai mạnh mẽ, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam nói chung và hội nhập tài chính nói riêng cũng sẽ triển khai sâu rộng và toàn diện hơn. Thời gian qua, ngành Tài chính đã chủ động, tích cực trong các hoạt động hợp tác tài chính khu vực, trong việc triển khai xây dựng các phương án đàm phán, cam kết về thuế với các đối tác FTA nhằm phù hợp với xu hướng quốc tế, đồng thời đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước...

CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Nền kinh tế Việt Nam đang từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế để chủ động thích ứng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Là một trong những công cụ vận hành mô hình tăng trưởng, thể chế, chính sách tài chính thời gian qua đã liên tục được cải cách, góp phần thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

NGÀNH TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

NGÀNH TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ, ngày 21/5/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 844/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025. Đây là sự kiện quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của Bộ Tài chính, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG

Để thị trường bất động sản Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, cần có các giải pháp đồng bộ. Trong đó, giải pháp về huy động nguồn lực tài chính và tìm ra những giải pháp phù hợp trong việc huy động các nguồn lực tài chính để phát triển thị trường bất động sản hiệu quả, bền vững có ý nghĩa thiết thực.

SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG ĐỂ THANH TOÁN DỰ ÁN BT

SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG ĐỂ THANH TOÁN DỰ ÁN BT

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Dự án BT) vừa được Chính phủ ban hành ngày 15/8/2019. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2019 và không cần thông tư hướng dẫn. Đây là một trong những văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được mong chờ nhất và là cơ sở pháp lý quan trọng trong sử dụng tài sản công để thanh toán dự án BT.

CHIẾN TRANH TIỀN TỆ: NGUY CƠ VÀ HỆ LỤY

CHIẾN TRANH TIỀN TỆ: NGUY CƠ VÀ HỆ LỤY

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể dẫn đến một cuộc chiến tiền tệ khi Mỹ chính thức gắn nhãn “thao túng tiền tệ” đối với Trung Quốc? Hệ lụy của chiến tranh tiền tệ đối với những người trong cuộc và kinh tế toàn cầu là như thế nào? Việt Nam cần có giải pháp ứng phó ra sao?

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TOÀN DIỆN TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TOÀN DIỆN TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác điều hành tài chính - ngân sách, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan; ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ; cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tạo thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Trong 6 tháng đầu năm 2019, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, ngành Tài chính đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tài chính – ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra cho cả năm.

THAM GIA VÀ THỰC THI CÁC FTA THẾ HỆ MỚI: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỚI VIỆT NAM

THAM GIA VÀ THỰC THI CÁC FTA THẾ HỆ MỚI: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỚI VIỆT NAM

Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới với những cam kết sâu rộng và toàn diện kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội và tiềm năng cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, Việt Nam cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức trong việc hoàn thiện thể chế và pháp luật liên quan tới những vấn đề về lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, mua sắm Chính phủ...

GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN ODA, CẦN CÓ SỰ CHUNG TAY CÁC BỘ, NGÀNH CHỦ ĐẦU TƯ

GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN ODA, CẦN CÓ SỰ CHUNG TAY CÁC BỘ, NGÀNH CHỦ ĐẦU TƯ

Nhằm hỗ trợ giải ngân ODA và vay ưu đãi nước ngoài niên độ 2019, với vai trò là cơ quan được Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã và đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành chủ dự án và các đối tác phát triển bàn giải pháp hữu hiệu để giải ngân.

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THU HÚT FDI THẾ HỆ MỚI VÀO VIỆT NAM

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THU HÚT FDI THẾ HỆ MỚI VÀO VIỆT NAM

Với chủ trương mở cửa hội nhập, khuyến khích thu hút vốn đầu tư, trong những năm qua, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam ngày càng tăng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, khu vực FDI hiện chưa tạo được sức lan tỏa, mức độ động viên vào ngân sách nhà nước còn thấp, kèm theo đó các doanh nghiệp FDI luôn báo lỗ và có dấu hiệu lạm dụng chính sách giá chuyển giao nội bộ để chuyển giá quốc tế…

NHỮNG NỘI DUNG ĐÁNG CHÚ Ý TRONG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

NHỮNG NỘI DUNG ĐÁNG CHÚ Ý TRONG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

Sáng ngày 13/6/2019, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Luật gồm 17 chương với 152 điều đã quy định cụ thể nhiều nội dung đáng chú ý trong việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.

QUẢN LÝ NỢ CÔNG CỦA VIỆT NAM

QUẢN LÝ NỢ CÔNG CỦA VIỆT NAM

Công tác quản lý, huy động và trả nợ công, nợ Chính phủ trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ về quản lý nợ công theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách nhà nước. Các chỉ tiêu về nợ công đã được kiểm soát ở mức thấp hơn nhiều so với mức trần Quốc hội cho phép đã góp phần quan trọng trong việc tiếp tục cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam...

HOÀN THIỆN KHUNG KHỔ PHÁP LÝ CHO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

HOÀN THIỆN KHUNG KHỔ PHÁP LÝ CHO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). Qua hơn 01 năm thực hiện, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã mang lại những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc triển khai những nhiệm vụ được Luật và các văn bản hướng dẫn quy định vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc gây ảnh hưởng tới việc đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xử lý tài sản...

CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG LEO THANG

CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG LEO THANG

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tưởng như sắp kết thúc lại bất ngờ leo thang lên một mức độ mới khốc liệt hơn. Tapchitaichinh.vn tổng hợp những phân tích và bình luận đáng chú ý xung quanh diễn biến cuộc chiến giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới này.

BỘ TÀI CHÍNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI

BỘ TÀI CHÍNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI

Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, Bộ Tài chính đã nhận được câu hỏi của cử tri cả nước liên quan đến công tác quản lý tài chính - ngân sách. Căn cứ nội dung các câu hỏi và chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính đã trả lời, làm rõ những nội dung kiến nghị của cử tri. Tạp chí Tài chính xin giới thiệu cùng bạn đọc.

VIỆT NAM THỰC THI CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

VIỆT NAM THỰC THI CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Sau một thời gian dài đàm phán nhiều FTA thế hệ mới quan trọng, Việt Nam đang dần chuyển sang giai đoạn thực thi các cam kết của mình. Thách thức là không nhỏ, nhưng nếu chủ động, sáng tạo khi hội nhập, Việt Nam sẽ giải quyết được các vấn đề để từ đó tạo ra những động lực lớn hơn cho sự phát triển của đất nước.

CƠ CẤU LẠI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẢM BẢO AN NINH TÀI CHÍNH QUỐC GIA

CƠ CẤU LẠI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẢM BẢO AN NINH TÀI CHÍNH QUỐC GIA

Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết số 25/2016/QH13 ngày 9/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, 3 năm qua (2016-2018), ngân sách nhà nước (NSNN) đã từng bước được cơ cấu lại theo hướng bền vững hơn, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn nền tài chính quốc gia…

HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Thu hút đầu tư của Việt Nam dựa vào chi phí thấp và lao động giá rẻ, dựa vào nguồn lực đất đai, tài nguyên đã không còn nhiều dư địa. Trong tình hình mới, Việt Nam cần tập trung thu hút FDI theo hướng áp dụng khoa học công nghệ để mang lại hiệu quả cao và hướng ra thị trường quốc tế.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CƠ CẤU LẠI, CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CƠ CẤU LẠI, CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tính đến hết năm 2018, mới có 35 trong tổng số 526 doanh nghiệp nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại. Việc chậm phê duyệt phương án cơ cấu lại đã và đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện và khả năng hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 đề ra theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.