VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tiêu điểm tài chính

NGÀNH HẢI QUAN VỚI CUỘC CHIẾN CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

NGÀNH HẢI QUAN VỚI CUỘC CHIẾN CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

Tapchitaichinh.vn thực hiện Tiêu điểm "Ngành Hải quan với cuộc chiến chống buôn lậu và gian lận thương mại" phản ánh tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hiện nay và những nỗ lực của cơ quan hải quan và lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, triệt phá các vụ vi phạm.

QUẢN LÝ, VAY, TRẢ NỢ CÔNG GIAI ĐOẠN 2020-2022

QUẢN LÝ, VAY, TRẢ NỢ CÔNG GIAI ĐOẠN 2020-2022

Tapchitaichinh.vn thực hiện Tiêu điểm "Quản lý, vay, trả nợ công giai đoạn 2020-2022" với các bài viết xoay quanh công tác này nhằm đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị.

ĐẨY NHANH CỔ PHẦN HÓA, THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

ĐẨY NHANH CỔ PHẦN HÓA, THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Tapchitaichinh.vn thực hiện Tiêu điểm "Đẩy nhanh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp" với các bài viết xoay quanh tình trạng cổ phần hóa, thoái vốn hiện nay; nguyên nhân và các giải pháp đẩy nhanh cổ phần hóa, thoái vốn.

TÔ THẮM TRUYỀN THỐNG 75 NĂM TÀI CHÍNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM

TÔ THẮM TRUYỀN THỐNG 75 NĂM TÀI CHÍNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020), Tạp chí Tài chính thực hiện Tiêu điểm "Tô thắm truyền thống 75 năm Tài chính Cách mạng Việt Nam".

CHỐNG THẤT THU THUẾ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA MẠNG

CHỐNG THẤT THU THUẾ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA MẠNG

Tapchitaichinh.vn thực hiện tiêu điểm “Chống thất thu thuế từ hoạt động kinh doanh qua mạng" với các bài viết xoay quanh những khó khăn trong công tác thu thuế và các giải pháp chống thất thu thuế từ hoạt động kinh doanh qua mạng.

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ TẦM NHÌN 2030

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ TẦM NHÌN 2030

Tapchitaichinh.vn giới thiệu các bài viết chuyên sâu của các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý về tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kế toán, kiểm toán của Việt Nam thời gian qua, xu hướng thay đổi lĩnh vực kế toán, kiểm toán thời gian tới và giải pháp đổi mới hệ thống kế toán, kiểm toán.

TĂNG TỐC GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

TĂNG TỐC GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Tapchitaichinh.vn thực hiện tiêu điểm “Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công” với các bài viết liên quan đến vấn đề giải ngân vốn đầu tư công nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian gần đây.

BỘ TÀI CHÍNH TÍCH CỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

BỘ TÀI CHÍNH TÍCH CỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Tapchitaichinh.vn thực hiện Tiêu điểm "Bộ Tài chính tích cực cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp" với các bài viết xoay quanh những kết quả cải cách hành chính của Bộ Tài chính thời gian qua.

GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Tapchitaichinh.vn thực hiện tiêu điểm "Giảm phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp" về những chính sách giảm phí, lệ phí của Bộ Tài chính thời gian qua nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Tapchitaichinh.vn thực hiện tiêu điểm “Kết quả công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020” về kết quả các mặt công tác của ngành Tài chính trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

NHỮNG NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Tapchitaichinh.vn giới thiệu các nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

VIỆT NAM THỰC THI HIỆP ĐỊNH EVFTA VÀ EVIPA

VIỆT NAM THỰC THI HIỆP ĐỊNH EVFTA VÀ EVIPA

Sáng ngày 8/6/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), mở ra cơ hội hợp tác toàn diện và phát triển mạnh mẽ hơn của Việt Nam và EU.

BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Tapchitaichinh.vn thực hiện Tiêu điểm “Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới” nhằm giúp người dân nắm rõ các quy định pháp luật, các quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

BỘ TÀI CHÍNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

BỘ TÀI CHÍNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Tapchitaichinh.vn giới thiệu những nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính tập hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV.

LUẬT CHỨNG KHOÁN (SỬA ĐỔI) VÀ NHỮNG NỘI DUNG MỚI CẦN QUAN TÂM

LUẬT CHỨNG KHOÁN (SỬA ĐỔI) VÀ NHỮNG NỘI DUNG MỚI CẦN QUAN TÂM

Tạp chí Tài chính thực hiện Tiêu điểm "Luật Chứng khoán (sửa đổi) và những nội dung mới cần quan tâm" với nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà quản lý về những quy định mới của Luật và vấn đề đặt ra khi áp dụng vào thực tế.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC - 30 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN (1990-2020)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC - 30 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN (1990-2020)

Chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (1/4/1990-1/4/2020), Tạp chí Tài chính thực hiện Tiêu điểm “Kho bạc Nhà nước - 30 năm đổi mới và phát triển”.

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP VƯỢT KHÓ GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP VƯỢT KHÓ GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19

Dịch Covid-19 đã và đang gây ra những khó khăn, thách thức cho thị trường chứng khóan của hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Với nỗ lực điều hành sát sao cùng với các chính sách hỗ trợ thị trường kịp thời của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, kỳ vọng trong thời gian tới, sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của nền kinh tế.

BỘ TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

BỘ TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

Tạp chí điện tử Tài chính thực hiện Tiêu điểm "Bộ Tài chính triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19" với nhiều bài viết xoay quanh các giải pháp của Bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

CHUYÊN GIA NÓI GÌ VỀ ĐỀ XUẤT GIẢM TRỪ GIA CẢNH ĐỂ HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ?

CHUYÊN GIA NÓI GÌ VỀ ĐỀ XUẤT GIẢM TRỪ GIA CẢNH ĐỂ HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ?

Ngày 28/2/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 2137/BTC-CST gửi xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ và trình Chính phủ xem xét, quyết định. Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng; người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng) được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2013. Tạp chí điện tử Tài chính ghi nhận ý kiến của các chuyên gia kinh tế về đề xuất này.

NGÀNH THUẾ VƯỢT MỤC TIÊU SẮP XẾP, HỢP NHẤT CHI CỤC THUẾ

NGÀNH THUẾ VƯỢT MỤC TIÊU SẮP XẾP, HỢP NHẤT CHI CỤC THUẾ

Thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống thuế theo khu vực, hệ thống thuế đã giảm được 296 chi cục thuế; từ 711 chi cục, đến nay, cả nước chỉ còn 415 chi cục thuế, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng so với mục tiêu sắp xếp, hợp nhất đã đề ra. Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, ngành Thuế vẫn đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Năm 2019, toàn Ngành thu ngân sách đạt 1,27 triệu tỷ đồng, vượt 9,3% và lần đầu tiên, cả 63 tỉnh, thành phố đều thu ngân sách vượt kế hoạch.