Chính sách mới đối với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi

Chính sách mới đối với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi
Quân nhân chuyên nghiệp phục viên cũng được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức; hoặc được ưu tiên khi xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức... là những chế độ được ưu tiên đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên, nghỉ hưu được quy định tại Nghị định số 151/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ 1/7, tăng lương, phụ cấp, chế độ khác cho cán bộ, công chức

Từ 1/7, tăng lương, phụ cấp, chế độ khác cho cán bộ, công chức

Theo Khoản 10 Điều 2 của Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016, từ ngày 01/7/2017 mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.300.000 đồng/tháng (mức lương cơ sở hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng). Do đó, việc tăng lương cơ sở lần này sẽ làm căn cứ để tăng lương, phụ cấp, các chế độ khác...

Xác định những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính

Xác định những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính

Từ ngày 15/3/2017, các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan; Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí; Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý giá; Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực kế toán; Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; Các hành vi gian lận thương mại trong việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn được xác định là những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính.

Nguyên tắc lập dự toán kinh phí với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Nguyên tắc lập dự toán kinh phí với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Đó là những nội dung quan trọng tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/12/2016 về Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.