Tăng cường công tác quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu

Tăng cường công tác quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu
Bộ Tài chính vừa có Công văn số 168755/BTC-PC ngày 25/11/2016 yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu.

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực kinh doanh du lịch

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực kinh doanh du lịch
Ngày 1/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 177-2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

Tiếp tục giảm phí đường bộ

Tiếp tục giảm phí đường bộ
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 253/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 86/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận.

Tiếp tục cho vay ngoại tệ đến hết năm 2017

Tiếp tục cho vay ngoại tệ đến hết năm 2017
Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức ban hành Thông tư số 31/2016/TT-NHNN ngày 15/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.