Bộ Tài chính đốc thúc triển khai khoán kinh phí sử dụng xe công

(Taichinh) - Để thực hiện lộ trình khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản nhằm đốc thúc tiến độ thực hiện chủ trương này. Ngày 26/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ban hành Thông báo số 524/TB-BTC về việc triển khai các công việc tiếp theo Quyết định số 1997/QĐ-BTC ngày 18/9/2016 về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh thuộc Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính chỉ đạo, thực hiện khoán xe công được thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả.Bộ Tài chính chỉ đạo, thực hiện khoán xe công được thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả.

Đảm bảo việc thực hiện khoán xe công được thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời có kế hoạch rà soát, sắp xếp, bố trí lại số lượng lái xe và số lượng xe công vụ phù hợp với tình hình, nhu cầu thực tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng có ý kiến chỉ đạo các nội dung cụ thể như sau:

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức thực hiện nghiêm việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh theo đúng quy định tại Quyết định số 1997/QĐ-BTC. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ tại cuộc họp giao ban tháng.

Về rà soát, sắp xếp, bố trí số lượng các lái xe, Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ báo cáo Bộ phương án rà soát tổng thể số lượng các lái xe hiện có của các đơn vị để sắp xếp, bố trí lại,

Đối với các lái xe chức danh nãy đã được khoán theo Quyết định số 1997/QĐ- BTC đảm bảo nguyên tắc: không tuyển dụng thêm lái xe mới, giảm dần số lượng lái xe hiện có, sắp xếp, điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu, điều chuyển dần lái xe phục vụ xe chức danh đã được khoán sang lái xe phục vụ công tác chung, hoặc sắp xếp, bố trí làm công việc phù hợp khác.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu Cục Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Quản lý công sản và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1997/QĐ-BTC ngày 18/9/2016 của Bộ trường Bộ Tài chính về việc khoán xe công, khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe công hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

Về theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện việc khoán xe công, Bộ Tài chính chỉ đạo, Cục Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan theo dõi tình hình thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo Quyết định số 1997/QĐ-BTC của Bộ trường Bộ Tài chính để có báo cáo đánh giá hiệu quả thực tế của việc thực hiện khoán xe công.

Trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cũng như đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện, đảm bảo tinh thần tiết kiệm và hiệu quả hơn nữa.

Theo thông báo, Cục Quản lý công sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá, tổng kết Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để tham mưu, báo cáo Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng xe công vụ đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và đẩy mạnh cơ chế khoán xe công vụ.  

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu, các đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ theo thông báo này phải hoàn thành báo cáo Bộ phương án xử lý trước ngày 15/10/2016.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục