VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Cải cách toàn diện thủ tục hành chính Thuế, Hải quan, Kho bạc

(Tài chính) "Bộ Tài chính chỉ đạo các ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc thực hiện công khai, minh bạch về thủ tục hành chính (TTHC) để doanh nghiệp (DN) và người dân dễ tiếp cận và giám sát việc thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC". Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 443/TB-VPCP về công tác cải cách TTHC trong các lĩnh vực này.

Công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều TTHC được đơn giản hóa theo hướng hiện đại, giảm đáng kể chi phí TTHC, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những tiến bộ đã đạt được, TTHC trong các lĩnh vực này vẫn còn nhiều bất cập so với yêu cầu tạo môi trường đầu tư tốt, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, trốn, lậu thuế, lãng phí trong chi tiêu công còn diễn ra.

Cải cách TTHC tạo thuận lợi cho DN, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giảm chi phí nhưng phải quan tâm đến vấn đề chống thất thoát ngân sách, gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

Bộ Tài chính chỉ đạo các ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC một cách toàn diện, hiện đại; triển khai có hiệu quả mô hình một cửa liên thông, tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan trong thực hiện TTHC; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2014.

Đồng thời thực hiện công khai, minh bạch về TTHC để DN và người dân dễ tiếp cận và giám sát việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trong ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc; phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC; tăng cường công tác đối thoại giữa DN với các cơ quan Thuế, Hải quan về những khó khăn, vướng mắc để xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, ở những vị trí nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thi hành công vụ.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp đôn đốc việc rà soát và thực hiện đơn giản hóa TTHC đối với các lĩnh vực trên. Đồng thời, xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn cách tính chi phí tuân thủ TTHC theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tính toán chi phí tuân thủ, đánh giá tác động TTHC để triển khai tốt công tác kiểm soát TTHC theo đúng quy định.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng DN nắm bắt những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực Thuế, Hải quan để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu Tư, Công Thương, Tài chính phối hợp chặt chẽ trong phát hiện, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu, lãng phí ngân sách Nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM