VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng biếu, tặng phục vụ sản xuất kinh doanh

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng biếu, tặng phục vụ sản xuất kinh doanh

(Tài chính) Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, hàng hóa, dịch vụ được sử dụng tặng cho khách hàng nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh không phải hạch toán doanh thu theo quy định.

Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định nguyên tắc xác định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thông tư số 123/2012/TT-BTC cũng quy định cụ thể khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Theo đó, phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, Thông tư trên cũng quy định, đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra.

Như vậy, khi biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, DN không phải hạch toán doanh thu theo quy định, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm biếu, tặng.

Ngoài ra, khoản chi phí mua hàng hóa, dịch vụ để biếu tặng cho khách hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và khoản chi này bị khống chế tỷ lệ theo quy định tại khoản 2.19 Điều 6 Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM