Hướng dẫn sử dụng kinh phí Giải báo chí Quốc gia

(Taichinh) - (Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư này quy định cụ thể về nội dung chi bao gồm: Chi giải thưởng; Chi thù lao thành viên các Hội đồng; Chi thù lao họp Hội đồng và các Ban giúp việc; Chi hỗ trợ các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện Giải báo chí Quốc gia.

Về mức chi, Thông tư quy định mức tiền thưởng của các giải thưởng hàng năm do Hội đồng Giải báo chí Quốc gia xem xét, quyết định điều chỉnh căn cứ vào khả năng kinh phí, quy mô và chất lượng tác phẩm tham dự giải.

Chi thù lao cho thành viên các Hội đồng được căn cứ dự toán ngân sách được giao; tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ xét, chấm giải các vòng sơ khảo, chung khảo năm trước, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia xem xét, quyết định mức chi thù lao xét, thẩm định và chấm giải năm sau của Hội đồng chấm giải vòng sơ khảo và chung khảo.

Mức chi thù lao họp Hội đồng đối với Chủ tịch Hội đồng là 300.000 đồng/người/buổi; thành viên Hội đồng là 200.000 đồng/buổi; đại biểu dự và tham gia đóng góp ý kiến là 100.000 đồng/buổi.

Thù lao các cuộc họp của các Ban giúp việc đối với người chủ trì cuộc họp là 150.000 đồng/người/buổi; đại biểu dự và tham gia đóng góp ý kiến là 100.000 đồng/người/buổi,…

Về công tác dự thảo văn bản, Thông tư quy định: Chi soạn thảo Điều lệ giải, quy định, quyết định, quy chế có nội dung về hướng dẫn triển khai thực hiện Giải báo chí Quốc gia kông quá 1 triệu đồng/văn bản; Chi cho cá nhân tham gia hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản; hoàn chỉnh văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ức chi từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng tùy vị trí; Chi thuê dịch tài liệu tham khảo (nếu có) không quá 120.000 đồng/trang 350 từ với tài liệu từ tiếng Anh hoặc tiếng của một nước thuộc EU sang tiếng Việt và không quá 150.000 đồng/trang 350 từ với  tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc tiếng của một nước thuộc EU.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-5-2015 và thay thế Thông tư số 100/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí Giải báo chí quốc gia.

Theo baohaiquan.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục