VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Không cào bằng trong thực hiện chính sách xã hội

Tập trung phát triển đời sống xã hội ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt vùng dân tộc thiểu số là chính sách được Chính phủ hết quan tâm. Nguồn: internet

Chính phủ chỉ đạo:

Không cào bằng trong thực hiện chính sách xã hội

(Tài chính) Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về vấn đề này.

Thực hiện chính sách xã hội trong thời gian qua:

Hiện nay, đời sống của nhân dân ở các vùng sâu vùng xa đã được cải thiện rất nhiều, nhiều nơi đã có điện lưới, nước sạch; trẻ em đến trường học đã có tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với trước đây, do chính sách hỗ trợ học phí, lương thực của Chính phủ cho giáo viên và học sinh, nhất là các vùng dân tộc thiểu số ở vùng núi cao, heo hút…; đời sống vật chất và tinh thần của người có công và gia đình người có công, người nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được cải thiện.

Đạt được điều này là do Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, đặc biệt là tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật tạo nền tảng pháp lý cho thực hiện an sinh xã hội.

Ngoài việc tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi xã hội và an sinh xã hội, Chính phủ còn kêu gọi các tầng lớp nhân dân quan tâm đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các công tác xã hội sâu rộng hơn.

Đến nay, mức hưởng và quyền được hưởng các chế độ ưu đãi, phúc lợi và an sinh xã hội theo chính sách của Nhà nước đã được mở rộng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như công tác xây dựng luật, chính sách về an sinh xã hội chưa đồng đều ở các địa phương; chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội; chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng còn triển khai chậm; đời sống của một bộ phận người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn rất khó khăn...

Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở cần đổi mới phương thức thực hiện chính sách xã hội theo hướng:

- Tập trung nguồn lực cho những nơi khó khăn nhất, nghèo nhất trước (trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo), bảo đảm sát với nhu cầu của người dân, từ việc ăn, ở, học hành, đến sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt văn hóa, tinh thần;

- Áp dụng chính sách hỗ trợ phù hợp cơ chế thị trường, tránh cào bằng, tạo động lực phấn đấu cho đối tượng thụ hưởng;

- Có cơ chế, chính sách ưu đãi cho người có công, người yếu thế trong xã hội.

- Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục tiêu thực hiện chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước là nhằm giúp các địa phương, các hộ nghèo, hộ chính sách chịu thiệt thòi do điều kiện khách quan tác động có thêm nguồn, có thêm động lực để vươn lên thoát ngèo;  Còn bản thân người dân, người thụ hưởng ưu đãi của Nhà nước cần phải có ý thức cố gắng vươn lên, vượt qua khó khăn, không trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 15/-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách xã hội ở nước ta giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện các Nghị quyết nói trên, Chính phủ giao:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, lồng ghép các chương trình mục tiêu vào chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm việc sử dụng các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

- Đặc biệt, trong thực hiện chính sách xã hội về y tế, vấn đề lâu nay vẫn còn nhiều bất cập, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách cho vay sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009.
Việc xây dựng cơ chế phân bổ, tuyển dụng, ưu đãi sinh viên y khoa ra trường tại các tỉnh miền núi, khó khăn cũng cần phải được thực hiện triệt để.

Chính phủ yêu cầu phải nhanh chóng triển khai và báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo trong Quý III/2015 về các vấn đề trên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM