VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Mức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân

Ngày 10/11/ 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 217/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân.

Phí thẩm định đối với văn hóa phẩm được quy định thế nào?

Mức thu phí mới cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động

Mức phí xác minh văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2017, công dân Việt Nam khi yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận không có tiền án theo quy định của pháp luật phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Theo Thông tư Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Công an cấp tỉnh sẽ là tổ chức thu phí.

Mức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân là 50.000 đồng/lần/người.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo, chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Thông tư cũng quy định tổ chức thu phí được phép trích lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại điều 5 Nghị định sổ 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ.

Nộp 20% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Thông tư 217/2016/TT-BTC thay thế Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu lệ phí cấp giấy xác nhận không tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM