VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số quy định thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số quy định thế nào?

Ngày 09/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Quy định mới về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định nào?

Quy định mới về chữ ký số trong giao dịch điện tử của hệ thống kho bạc

Dịch vụ công điện tử: Hướng tới hiện đại hóa công tác kiểm soát chi

Áp dụng chứng thư số trong triển khai các dịch vụ công điện tử của Kho bạc Nhà nước

Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin

Theo đó, Thông tư số 17/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 305/2016/TT-BTC về đối tượng áp dụng. Cụ thể, Thông tư số 305/2016/TT-BTC áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thu, nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số ký hợp đồng với thuê bao trước ngày 01/01/2017. Trường hợp gia hạn hợp đồng hoặc ký mới phải nộp phí theo quy định.

Thông tư số 17/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 305/2016/TT-BTC về mức thu phí. Theo đó, mức thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số: 3.000 đồng/tháng/1 chứng thư số của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao là tổ chức, doanh nghiệp (không bao gồm cá nhân), trừ chứng thư số đang còn hiệu lực theo hợp đồng ký trước ngày 01/01/2017.

Chứng thư số do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao phát sinh hiệu lực hoạt động tại bất cứ thời điểm nào của tháng được tính là 01 tháng sử dụng.

Bên cạnh đó, Thông tư số 17/2018/TT-BTC cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 Thông tư số 305/2016/TT-BTC như sau: “Đối với chứng thư số mà doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao theo hợp đồng ký trước ngày 01/01/2017 không phải nộp phí từ ngày 01/07/2017 đến khi hết hạn hợp đồng”.

Thông tư số 17/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM