VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan với hàng hóa gia công xuất khẩu

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan với hàng hóa gia công xuất khẩu

Ngày 15/8/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4787/TCHQ-TXNK về xử lý vướng mắc tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Phần mềm xuất, nhập khẩu qua mạng internet có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hải quan?

Tổng cục Hải quan hướng dẫn khai các khoản phí vận tải

Theo đó, đối với hoạt động gia công hàng xuất khẩu cần lưu ý nội dung sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu mà thuê gia công dù đáp ứng quy định tại Khoản 48 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC cũng không được miễn thuế nhập khẩu (căn cứ Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP );

Thứ hai, về việc khai báo mã biểu thuế đối với loại hình gia công:

Mã biểu thuế B30: Áp dụng cho đối tượng không chịu thuế nhập khẩu; khi khai mã biểu thuế này thì chỉ tiêu “thuế suất” sẽ không có thuế suất;

Mã biểu thuế B01: Mã biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; khi khai mã biểu thuế này thuế suất sẽ theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Xem thêm chi tiết Phụ lục Công văn số 4787/TCHQ-TXNK năm 2018.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM