VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chế độ hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chế độ hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án?

Ban Quản lý dự án của đơn vị bà Hà Thị Thu Thủy (Hà Nội) thuộc nhóm I, được thành lập theo hình thức kiêm nhiệm, cùng lúc quản lý 2 dự án. Bà Thủy hỏi, các thành viên của Ban Quản lý dự án được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm như thế nào?

Gỡ vướng chính sách điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi

Gỡ vướng quy định kê khai hóa đơn khi mua hàng với văn phòng đại diện

Chế độ trả lương của Ban quản lý dự án thực hiện theo quy định nào?

Theo Công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính cho biết, Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ quy định:

“Đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại một Ban Quản lý dự án được hưởng phụ cấp quản lý dự án theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc tại dự án. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án một tháng cho một cá nhân tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó”.

Căn cứ quy định trên, Bộ Tài chính trả lời vướng mắc của bà Hà Thị Thu Thủy như sau: cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại một Ban Quản lý dự án chỉ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm của 2 dự án tối đa bằng 50% tiền lương và phụ cấp lương một tháng của cá nhân đó.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM