VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đi lao động ở nước ngoài có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đi lao động ở nước ngoài có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Ông Thiên Hoàng (nguyenha.action@...) hỏi: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp không?

Căn cứ giải quyết hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

6/3/2017, bắt đầu tiếp nhận tờ khai điện tử cấp hộ chiếu phổ thông

Có thể chốt sổ Bảo hiểm xã hội qua mạng?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Thiên Hoàng như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm a và Điểm g, Khoản 1, Khoản 3, Điều 2; Khoản 1 và Khoản 2, Điều 85; Khoản 1, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Khoản 1, Khoản 3, Điều 43; Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 57 Luật Việc làm, người lao động làm việc ở nước ngoài, hưởng tiền lương theo hợp đồng lao động giao kết với doanh nghiệp đóng trên lãnh thổ Việt Nam nhận thầu trúng thầu ở nước ngoài hoặc đầu tư ra nước ngoài thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, do các đơn vị, doanh nghiệp đóng ngoài lãnh thổ Việt Nam trực tiếp giao kết hợp đồng lao động hoặc sử dụng lao động thì người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động đã có quá trình tham gia BHXH bắt buộc; bằng 22% của hai lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần; không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM