giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đối tượng được miễn lệ phí quốc tịch theo Thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đối tượng được miễn lệ phí quốc tịch theo Thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2017/TT-BTC hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân.

Chính sách thuế cho chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?

Tự do hóa dịch vụ tài chính trong ASEAN

Australia, Mỹ chuyển hướng tuyển dụng lao động

Bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính thủ tục xuất nhập cảnh

Thông tư này hướng dẫn việc miễn lệ phí khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và cấp các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận, bao gồm người được phép cư trú theo quy định tại Thỏa thuận; người do phía Lào trả lại, đã được phía Việt Nam đồng ý tiếp nhận và người kết hôn không giá thú sau khi đăng ký kết hôn có nguyện vọng xin phép cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được cơ quan chức năng Việt Nam cho phép cư trú.

Đối tượng được miễn lệ phí là người được cơ quan chức năng Việt Nam cho phép cư trú, cụ thể:

Người di cư tự do trong vùng biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ năm 1985 trở về trước;

Người di cư tự do trong vùng biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ năm 1986 đến 08/7/2013 với các điều kiện sau đây: Người tôn trọng luật pháp của nước cư trú và không vi phạm luật hình sự; Người có cơ sở cuộc sống ổn định, có nhà cửa tài sản cố định, có đất canh tác ở nước cư trú; Không phải là người đang bị truy nã hoặc đang phải thi hành án theo quy định của pháp luật nước gốc.

Người di cư tự do trong vùng biên giới hai nước từ năm 1986 đến ngày 08/7/2013 không đủ 03 điều kiện được quy định tại điểm b khoản này do phía Lào trả lại và đã được phía Việt Nam đồng ý tiếp nhận.

Người kết hôn không giá thú sau khi đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật mỗi nước có nguyện vọng xin phép cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Người di cư tự do trong vùng biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sau ngày 08/7/2013 không thuộc đối tượng áp dụng theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017 và sẽ hết hiệu lực khi Thỏa thuận chấm dứt hiệu lực.

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm