VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Giải đáp thắc mắc mức thu phí hải quan

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giải đáp thắc mắc mức thu phí hải quan

Sau khi nhận được một số công văn của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc thực hiện Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh. Ngày 20/02/2017, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 1003/TCHQ-TXNK trả lời về vấn đề này.

Các yêu cầu đối với chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

Những lưu ý quan trọng khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016

Các khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội?

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ Điều 2, Điều 4, Điều 9 Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh thì phí hải quan đăng ký tờ khai: 20.000 đồng/tờ khai.

Thông tư số 274/2016/TT-BTC bãi bỏ các khoản 1, 2, 3, 4, 7 và khoản 8 Điều 45 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, tờ khai nhánh và tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ không thuộc đối tượng miễn thu phí, lệ phí theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 274/2016/TT-BTC nên phải nộp phí hải quan đăng ký tờ khai: 20.000 đồng/tờ khai.

PV.

Có thể bạn quan tâm