VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn sử dụng nguồn cải cách tiền lương

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn sử dụng nguồn cải cách tiền lương

Vừa qua, Bộ Tài Chính có nhận được thư hỏi của độc giả Nguyễn Thế Giang công tác tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên có nội dung liên quan đến các quy định sử dụng nguồn cải cách tiền lương.

Xác định thu nhập chịu thuế đối với người lao động nước ngoài

Hướng dẫn kê khai thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Tiền lương dạy thêm giờ có được miễn thuế thu nhập?

Giải đáp về thuế thu nhập cá nhân với các khoản phụ cấp

Hỏi: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, đơn vị không được ngân sách nhà nước (NSNN) giao kinh phí chi bộ máy quản lý mà tự đảm bảo từ các nguồn thu của đơn vị như nguồn nhà nước đặt hàng, nguồn thu hoạt động dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ. Hàng năm sau khi trang trải các khoản chi phí đơn vị đã tiết kiệm được chi phí tạo ra khoản chênh lệch thu chi hoạt động sự nghiệp (hay còn gọi là lãi). Với kinh phí tiết kiệm được đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN (nộp thuế TNDN), phần còn lại sau đó mới phân phối trích lập các quỹ (quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi).

Tuy nhiên trong năm 2015, đoàn kiểm toán nhà nước khu vực X đã thực hiện kiểm toán tài chính năm 2014 tại đơn vị và kiến nghị đơn vị phải trích 40% tạo nguồn cải cách tiền lương từ khoản chênh lệch trên. Vì vậy sau khi có kiến nghị của kiểm toán nhà nước (KTNN) đơn vị đã thực hiện điều chỉnh hạch toán để trích 40% tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2014 và số chênh lệch thu chi hoạt động sự nghiệp được để lại (sau khi nộp thuế TNDN vào NSNN) của năm 2015. Mặc dù việc trích lập đơn vị đã thực hiện theo kiến nghị của KTNN nhưng đơn vị không biết việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương này như thế nào vì thực tế nguồn kinh phí chi cho bộ máy quản lý bao gồm cả tăng lương và phụ cấp trong năm đơn vị đã tự đảm bảo được. Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn để đơn vị sử dụng nguồn cải cách tiền lương này theo đúng chế độ.

Về nội dung này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

PV.

Có thể bạn quan tâm