VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thanh toán số giờ giảng vượt định mức tại các cơ sở đào tạo ra sao?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thanh toán số giờ giảng vượt định mức tại các cơ sở đào tạo ra sao?

Giảng viên giảng dạy ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện không thuộc đối tượng áp dụng tính hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Vậy căn cứ nào để thanh toán chế độ vượt giờ cho các giảng viên?

Giải đáp về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Giải đáp chế độ tài chính đối với nhà khách của tỉnh

Gỡ vướng về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm thường xuyên

Trường hợp nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?

Theo phản ánh của một số độc giả, theo quy định tại Điều 1, Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thì nhà giáo giảng dạy ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện không thuộc đối tượng áp dụng tính hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ quy định tại Thông tư này.

Nhiều độc giả đặt ra băn khoăn rằng, để bảo đảm chế độ cho Ban Giám đốc và các giáo viên, đơn vị thì việc thanh toán chế độ vượt giờ theo quy định nào? Trong trương hợp nếu đơn vị vận dụng tiết e, điểm 1.1, khoản 1, Điều 3 Thông tư 39/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, làm cơ sở vận dụng vào Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC để thanh toán chế độ cho Ban Giám đốc và các giáo viên thì được không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng, tại điểm e khoản 1.1 (chi thù lao cho giảng viên) Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã quy định đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thì số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, không trả thù lao giảng viên theo mức quy định nêu trên.

Trong trường hợp các giảng viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp học do các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được hưởng theo chế độ thù lao giảng viên theo quy định. Mức thanh toán chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giảng viên được quy định như sau:

Một là, giảng viên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ, cơ quan trung ương, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giảng viên các trường đại học;

Hai là, giảng viên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quận, huyện, thị xã: Số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giảng viên các trường Trung học chuyên nghiệp.

Như vậy, đối với các giảng viên chuyên nghiệp thuộc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tham gia giảng dạy các lớp học ngắn hạn thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 139/2010/TT-BTC sẽ không được thanh toán tiền thù lao giảng viên mà được thanh toán số giờ giảng vượt định mức theo quy định từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định tại điểm e Khoản 1.1 (chi thù lao cho giảng viên) Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC nêu trên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM