Văn bản số 2098/CT-TTHT nhằm giải đáp cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn nắm rõ hơn về các chính sách và thủ tục thuế mới được Bộ Tài chính ban hành."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tờ khai quyết toán thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi

(Tài chính) Mới đây, Cục Thuế tỉnh Long An đã có Văn bản số 2098/CT-TTHT nhằm giải đáp cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn nắm rõ hơn về các chính sách và thủ tục thuế mới được Bộ Tài chính ban hành.

Theo Cục Thuế tỉnh Long An, DN xác định kỳ tính thuế theo Khoản 2, 3, Điều 3, Chương II Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với DN mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với DN chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

Cũng theo Thông tư trên, đối với trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với DN mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với DN chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập DN. Kỳ tính thuế thu nhập DN năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập DN năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

Ngoài ra, tại Khoản 3, Điều 13 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội quy định đơn vị kế toán khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu thì kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này đến hết ngày trước ngày ghi trên quyết định chuyển đổi có hiệu lực.

Đối với trường hợp chấn dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu DN hoặc tổ chức lại DN, Cục Thuế Tỉnh lưu ý DN thực hiện thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó theo đúng quy định Khoản 3g, Điều 9, Chương II Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011.

Bên cạnh đó, nếu DN thực hiện chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ tài chính, lao động  trước khi chuyển đổi thì thời điểm quyết toán thuế đã khấu trừ và quyết toán thay thuế Thu nhập cá nhân cho người lao động làm việc duy nhất là thời điểm kết thúc năm dương lịch (31/12/2013).
Có thể bạn quan tâm