VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tổng cục Thuế giải đáp về hóa đơn điện tử

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Thuế giải đáp về hóa đơn điện tử

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng có kiến nghị được miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

Giải đáp khấu trừ thuế đối với hóa đơn sai tiêu thức?

Hướng dẫn xác định lại tiền thuê đất của Công ty Triệu Đại Dương

Giải đáp về thực hiện dự án dài hạn của doanh nghiệp đang cổ phần hóa

Về vấn đề trên, Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định:

"5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử".

Căn cứ điểm e, khoản 1 và khoản 2, Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của hóa đơn điện tử:

"1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:...

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán...

2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng tập trung, thống nhất trên toàn hệ thống và phần mềm bán hàng được kết nối trực tiếp với phần mềm lập hóa đơn điện tử thì hóa đơn điện tử của Công ty và các chi nhánh sử dụng cho dịch vụ ăn uống không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

PV.

Có thể bạn quan tâm