VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quy chế cấp và sử dụng Thẻ Thanh tra Hải quan

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quy chế cấp và sử dụng Thẻ Thanh tra Hải quan

Ngày 01/3/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 595/QĐ-TCHQ quy định quy chế hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành hải quan.

Có được sử dụng chữ ký dạng con dấu tại các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan?

Các trường hợp chỉ thu phí hải quan 1 lần

Trường hợp nào được miễn thu phí, lệ phí hải quan?

Theo đó, công chức Thanh tra Hải quan đang công tác tại bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành hải quan, đáp ứng các tiêu chuẩn công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính tại Thông tư 19/2013/TT-BTC thì được cấp Thẻ Thanh tra Hải quan.

- Thẻ Thanh tra Hải quan được cấp lại trong trường hợp thẻ đó đã hết thời hạn sử dụng, đang sử dụng bị hư hỏng hoặc thẻ bị mất.

Ngoài ra, việc sử dụng và thu hồi thẻ được quy định như sau:

- Thanh tra Hải quan sử dụng thẻ để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thẻ Thanh tra Hải quan bị thu hồi khi hết hạn sử dụng hoặc công chức không được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hải quan hoặc chuyển công tác khác hoặc không còn công tác.

Quyết định 595/QĐ-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM