Khai hải quan thế nào khi thay đổi chuyến bay xuất hàng?

Khai hải quan thế nào khi thay đổi chuyến bay xuất hàng?
(Tài chính) Theo quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BTC, khi mở tờ khai hải quan, doanh nghiệp (DN) phải khai báo “mã hiệu phương thức vận chuyển” và “ngày hàng đi dự kiến” (ngày bay). Vậy, trường hợp DN đã khai hải quan những có thay đổi chuyến bay, ngày bay, phải xử lí thế nào?

Thời điểm xác định hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Thời điểm xác định hành vi trốn thuế, gian lận thuế
(Tài chính) Theo Tổng cục Thuế, thời điểm xác định hành vi trốn thuế, gian lận thuế của người nộp thuế (NNT) được thực hiện để tính thời hiệu xử phạt là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế hoặc hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (đối với loại thuế thực hiện quyết toán thuế) mà NNT thực hiện hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Hướng dẫn hoàn thuế Giá trị gia tăng

Hướng dẫn hoàn thuế Giá trị gia tăng
(Tài chính) Trả lời Công văn số 1264/CT-KK&KTT ngày 13/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về việc hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại An mã số thuế 0900230422, ngày 24/7/2014, Tổng cục Thuế có Công văn 2806/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
(Tài chính) Để thống nhất cho cơ quan Thuế trong việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các dự án đầu tư trên địa bàn ngoài trụ sở chính hoặc trường hợp quyết định thành lập Ban quản lý dự án hoặc Chi nhánh để quản lý dự án đầu tư, Tổng cục Thuế đã có văn bản 275/TCT-KK hướng dẫn thực hiện.

Có được nhập khẩu xe mô tô 3 bánh nguyên chiếc?

Có được nhập khẩu xe mô tô 3 bánh nguyên chiếc?
(Tài chính) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Á (TP. Hồ Chí Minh) dự định nhập khẩu nguyên chiếc xe mô tô 3 bánh mới, loại 1.330 phân khối, sản xuất tại Canada. Công ty đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số quy định liên quan đến việc nhập khẩu mặt hàng này.