VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Nghị quyết 104/NQ-CP:

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ngày 09/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo Nghị quyết, sẽ thực hiện bỏ yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú đối với các thủ tục:
- Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
- Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;
Ngoài ra, Nghị quyết còn thực hiện bỏ chỉ tiêu Địa chỉ, Quận/huyện, Tỉnh/thành phố và bổ sung số định danh cá nhân vào Tờ khai đối với các thủ tục:
- Kê khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thực hiện tại cấp Cục, cấp chi Cục;
- Kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản) thực hiện tại cấp Cục, cấp chi Cục;
- Kê khai thuế đối với hộ gia đình có tài sản cho thuê;
- Kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế;…
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị quyết số 104/NQ-CP.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM