VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 28/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Ngày 12/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thông tư quy định đối với từng trường hợp hạch toán tài sản cố định như sau:
- Đối với phần diện tích nhà hỗn hợp dùng để sản xuất kinh doanh, vừa để cho thuê: doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định;
- Đối với phần diện tích nhà hỗn hợp dùng để bán: doanh nghiệp không được hạch toán và không được trích khấu hao tài sản cố định.
- Đối với nhà hỗn hợp không xác định tách bạch được phần diện tích dùng để sản xuất kinh doanh với phần diện tích để bán, cho thuê: doanh nghiệp không được hạch toán toàn bộ phần diện tích nhà hỗn hợp này và không được trích khấu hao.
- Đối với tài sản dùng chung với nhà hỗn hợp như sân chơi, nhà để xe, đường đi; giá trị khấu hao tài sản được xác định dựa vào tỷ trọng giá trị của phần diện tích tài sản dùng chung hoặc xác định dựa vào diện tích thực tế của phần diện tích tài sản dùng chung.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 28/2017/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM