Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn

(Tài chính) Ngày 4/12, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn.

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các chủ sở hữu tài sản lưới điện hạ áp nông thôn, các Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoặc các Công ty Điện lực được các Tổng công ty Điện lực ủy quyền; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao nhận và hoàn trả vốn đầu tư công trình lưới điện hạ áp nông thôn theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu lien tich so 32-2013-TTLT-BCT-BTC.doc

Có thể bạn quan tâm