VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 05/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày 25/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

Thông tư gồm 4 chương, 84 điều, quy định hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, sổ kế toán áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô. Kèm theo đó là  phụ lục Danh mục tài khoản áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô; Phụ lục Mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô.

Đối tượng áp dụng gồm: Các tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2019,và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2020.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:

- Thông tư số 05/2019/TT-BTC

- Phụ lục 01, Thông tư số 05/2019/TT-BTC

- Phụ lục 02, Thông tư số 05/2019/TT-BTC

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM