VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT:

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/2/2020 hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Thông tư này hướng dẫn về phân loại và đánh giá hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM