Quyết định số 2285/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2014."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước

(Tài chính) Ngày 26/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2285/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2014.

Theo Quyết định trên, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2014 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã) là 281.714.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 2285-QD-TTg.doc
Có thể bạn quan tâm