ban hành Thông tư số 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 305/2016/TT-BTC:

Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Thông tư quy định mức thu phí duy trì trạng thái chứng thư số áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho tổ chức, doanh nghiệp sử dụng.

Mức thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số là 3.000 đồng/chữ ký số/tháng và tổ chức thu phí là Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông).

Thông tư cũng quy định tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số kê khai, nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số theo quý, chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của quý tiếp theo.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định tổ chức thu phí chậm nhất vào ngày 05 hàng tháng phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước và thực hiện kê khai thu, nộp phí theo khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Tổ chức thu phí được để lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ công việc thu phí và nộp 10% số tiền phí thu được còn lại vào ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Đối với chữ ký số mà tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trước ngày 01/01/2017, thực hiện nộp phí từ quý III/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 305/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm