VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 88/2018/TT-BTC:

Quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày 28/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88/2018/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

Thông tư gồm 26 điều và 02 phụ lục, áp dụng đối với:

- Các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chuẩn bị đầu tư; thực hiện dự án PPP; quyết toán dự án PPP hoàn thành; khai thác, vận hành dự án PPP.

- Tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư quy định tại Điều 7 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

- Đối với dự án PPP sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thì phương án tài chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp nhà tài trợ có quy định khác tại Thông tư này thì phương án tài chính thực hiện theo quy định của nhà tài trợ hoặc thực hiện theo quy định tại Thông tư này khi nhà tài trợ không phản đối...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/11/2018 và thay thế các Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016, Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017, Thông tư số  30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM