VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư 263/2016/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Thông tư quy định Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sẽ thu phí, lệ phí bảo hộ công nghiệp.

Mức phí, lệ phí sở hữu công nghiệp được quy định cụ thể tại Biểu mức thu phí, lệ phí. Theo đó:

- Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là 150 nghìn đồng.

- Lệ phí yêu cầu gia hạn thời hạn trả lời thông báo của Tổ chức thu phí, lệ phí là 200 nghìn đồng.

- Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo Thông tư 263/TT-BTC là 120 nghìn đồng.

- Phí thẩm định đơn đăng ký sáng chế (gồm cả giải pháp hữu ích) là 900 nghìn đồng.

- Phí thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 700 nghìn đồng.

- Phí thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí mạch tích hợp lần lượt là 550, 1200 và 180 nghìn đồng.

- Phí thẩm định yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ theo Thông tư số 263/2016 là 180 nghìn đồng.

- Phí thẩm định hồ sơ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp, nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp là 300 nghìn đồng;

- Phí phúc tra kết quả kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp, nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp là 150 nghìn đồng.

- Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên là 600 nghìn đồng.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư 22/2009/TT-BTC và khoản 1 Điều 1 Thông tư 152/2013 của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm