VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 225/QĐ-BTC:

Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử

Ngày 20/2/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 225/QĐ-BTC về việc quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định này gồm 3 điều, ban hành kèm theo Quyết định này quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 225/QĐ-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM