VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT:

Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích

Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT ngày 14/02/2020 quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Thông tư này quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM