VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 07/2020/TT-BTC:

Quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam

Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03/02/2020 quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư này quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 07/2020/TT-BTC:

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM