VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 27/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC và Thông tư số 247/2016/TT-BTC

Ngày 14/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Thông tư gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung gồm: Điều 6. Quản lý và sử dụng phí, của Thông tư số 246/2016/TT-BTC; Điều 6. Quản lý và sử dụng phí, của Thông tư số 247/2016/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 27/2019/TT-BTC

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM