VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC và Thông tư số 191/2015/TT-BTC

Thông tư số 56/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC và Thông tư số 191/2015/TT-BTC

Ngày 23/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC và Thông tư số 191/2015/TT-BTC.

Thông tư gồm 5 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Tổng cục Hải quan có trách nhiệm xây dựng Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư này. Trường hợp theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về thời gian giải phóng hàng, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng điều ước quốc tế đó.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 56/2019/TT-BTC.

- Phụ luc kèm theo Thông tư số 191/2015/TT-BTC

- Phụ luc kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BTC

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM