điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định 2327/QĐ-BTC:

Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính

Ngày 10/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2327/QĐ-BTC về Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính.

Tiêu chuẩn kỹ thuật trong Quyết định áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, là các tiêu chuẩn cơ bản và là mức tối thiểu hệ thống điện tử đa phương tiện phải đáp ứng.
Trong quá trình thực hiện đầu tư, mua sắm, các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo hệ thống điện tử đa phương tiện tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành kèm quyết định này, trường hợp bổ sung thêm tiêu chí kỹ thuật ngoài các tiêu chí đã quy định, cần đảm bảo tính hiện đại, an toàn và có tối thiểu 2 nhà cung cấp thiết bị hội nghị truyền hình đáp ứng.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước Pháp luật và theo phân cấp của Bộ Tài chính.

Quyết định giao cho Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời trình Bộ phê duyệt điều chỉnh cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật mới, tiên tiến, hiện đại phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 14/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2327/QĐ-BTC.
Có thể bạn quan tâm