VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Đánh giá tác động của EVFTA tới Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành nghiên cứu đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với Việt Nam. Nghiên cứu đã cung cấp một số thông tin chủ yếu.

[Infographics] EVFTA và EVIPA giúp Việt Nam phát huy lợi thế trên trường quốc tế

[Infographics] Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng ngành hàng

[Infographics] Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng kinh tế

[Infographics] Nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA và EVIPA

[Infographics] Đánh giá tác động của EVFTA tới Việt Nam - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM