VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa đại dương

Mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 của Việt Nam là trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

[Infographics] Bảo vệ nguồn nước sinh hoạt: Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

[Infographics] Chống rác thải nhựa bằng những hành động thiết thực

[Infographics] Quyết liệt ngăn rác ngoại

[Infographic] Nhân loại đã "xả" bao nhiêu rác ra ngoài vũ trụ?

[Infographics] Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa đại dương - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM