VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Lao động ngành kế toán Việt Nam: Nhìn từ tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

Lao động ngành kế toán Việt Nam: Nhìn từ tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

Nhiều dự báo gần đây cho thấy, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã, đang và sẽ tác động không nhỏ đến thị trường lao động Việt Nam, trong đó có thị trường lao động ngành Kế toán. Bài viết đề cập đến những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến ngành Kế toán nói chung và người lao động trong lĩnh vực kế toán nói riêng, từ đó đề xuất một số kiến nghị góp phần hỗ trợ lao động trong lĩnh vực kế toán ở Việt Nam vững tin hội nhập và phát triển trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến kế toán quản trị doanh nghiệp

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến kế toán quản trị doanh nghiệp

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến nghiệp vụ kế toán nói chung và kế toán quản trị nói riêng. Hiện nay, việc ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào lĩnh vực kế toán quản trị đã và đang trở thành xu hướng tất yếu. Trước bối cảnh đó, hoạt động kế toán, đặc biệt là kế toán quản trị nói riêng ở Việt Nam cần có sự điều chỉnh để phù hợp với tốc độ phát triển của khu vực và thế giới. Bài viết trao đổi về những tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực kế toán quản trị, đồng thời, nhận diện vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Kế toán quản trị chi phí đối với doanh nghiệp dược trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Kế toán quản trị chi phí đối với doanh nghiệp dược trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp dược phẩm nói chung, doanh nghiệp dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh. Muốn vậy, thông tin về chi phí trong các doanh nghiệp cần phải chính xác, kịp thời, đầy đủ. Một trong những công cụ đắc lực để cung cấp những thông tin này là kế toán quản trị chi phí. Tuy nhiên, khảo sát thực tế cho thấy, đa số doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa chú trọng nhiều tới công tác kế toán quản trị chi phí. Khảo sát thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp thương mại dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp này nâng cao năng lực cạnh tranh.

Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong quản trị rủi ro kinh doanh cho doanh nghiệp

Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong quản trị rủi ro kinh doanh cho doanh nghiệp

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, đòi hỏi đặt ra đối với các doanh nghiệp là phải vượt qua nhiều rủi ro, sức ép cạnh tranh đến từ nhiều phía. Để đảm bảo thắng thế trong cạnh tranh, phát triển bền vững, doanh nghiệp phải thay đổi tư duy kinh doanh và cách thức quản trị, khai thác hiệu quả các công cụ quản trị để hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp. Một trong những công cụ quản trị quan trọng là kế toán quản trị chi phí. Vậy kế toán quản trị chi phí đóng vai trò như thế nào trong quản trị rủi ro kinh doanh cho doanh nghiệp?

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực tài chính - kế toán

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực tài chính - kế toán

Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ giúp lĩnh vực tài chính, kế toán Việt Nam tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, vào thị trường dịch vụ tài chính, đóng góp tích cực cho tăng trưởng của đất nước. Thông qua việc nhận diện những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực tài chính, kế toán, bài viết kiến nghị các giải pháp nhằm giúp lĩnh vực này vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để phát triển bền vững trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Lĩnh vực kế toán quản trị tận dụng lợi thế từ Cách mạng công nghiệp 4.0

Lĩnh vực kế toán quản trị tận dụng lợi thế từ Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến nghiệp vụ kế toán nói chung và kế toán quản trị nói riêng. Hiện nay, việc ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào lĩnh vực kế toán quản trị đã và đang trở thành xu hướng tất yếu. Trước bối cảnh đó, hoạt động kế toán, đặc biệt là kế toán quản trị nói riêng ở Việt Nam cần có sự điều chỉnh để phù hợp với tốc độ phát triển của khu vực và thế giới...

Kế toán phải làm gì để

Kế toán phải làm gì để "sống sót" trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?

Tại Việt Nam, công tác kế toán, kiểm toán hiện nay chủ yếu được thực hiện trên hồ sơ, giấy tờ. Trong khi đó, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ thay đổi phương thức, quy trình kế toán, trong đó biểu hiện rõ nhất là việc chuyển hóa toàn bộ các dữ liệu đó trở thành thông tin điện tử, công nghệ blockchain sẽ trở thành “sổ cái” khổng lồ. Do đó, bên cạnh những cơ hội, cách mạng công nghiệp 4.0 cũng sẽ tạo ra không ít thách thức, khó khăn đối ngành nghề kế toán và công việc của kế toán viên tại Việt Nam.

Kiểm toán nhà nước có quyền truy cập dữ liệu của doanh nghiệp?

Kiểm toán nhà nước có quyền truy cập dữ liệu của doanh nghiệp?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành quy định cho phép cơ quan kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước có quyền truy cập dữ liệu điện tử, phần mềm ứng dụng của cơ quan bị kiểm toán. Điều này là cần thiết, song phải quy định rõ phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước.

Chồng chéo giữa thanh tra và kiểm toán: Ai có thẩm quyền điều hoà?

Chồng chéo giữa thanh tra và kiểm toán: Ai có thẩm quyền điều hoà?

Nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định để giải quyết chồng chéo giữa thanh tra chuyên ngành của các bộ, ngành và Kiểm toán Nhà nước.

Lĩnh vực kế toán quản trị tận dụng lợi thế từ Cách mạng công nghiệp 4.0

Lĩnh vực kế toán quản trị tận dụng lợi thế từ Cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến nghiệp vụ kế toán nói chung và kế toán quản trị nói riêng. Hiện nay, việc ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào lĩnh vực kế toán quản trị đã và đang trở thành xu hướng tất yếu. Trước bối cảnh đó, hoạt động kế toán, đặc biệt là kế toán quản trị nói riêng ở Việt Nam cần có sự điều chỉnh để phù hợp với tốc độ phát triển của khu vực và thế giới...

Đề xuất áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào Việt Nam từ năm 2020

Đề xuất áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào Việt Nam từ năm 2020

Tại dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) vào Việt Nam, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng IFRS vào Việt Nam theo 02 giai đoạn và bắt đầu từ năm 2020.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam và tính cấp thiết áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế

Chuẩn mực kế toán Việt Nam và tính cấp thiết áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế

Nghiên cứu này đánh giá chung những thành quả và tồn tại trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam; chỉ ra tính cấp thiết của việc triển khai áp dụng hệ thống IFRS từ đó đề xuất một số kiến nghị liên quan.

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán đáp ứng nhu cầu hội nhập hiện nay

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán đáp ứng nhu cầu hội nhập hiện nay

Hội nhập kinh tế quốc tế đang tạo ra những cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các ngành nghề nói chung và ngành kế toán Việt Nam nói riêng. Trong thời gian qua, công tác đào tạo kế toán ở nước ta đã được quan tâm đẩy mạnh, song chất lượng chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng. Thách thức này đặt ra yêu cầu cần phải tiếp tục tăng cường đổi mới trong đào tạo, nhất là đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp để tạo bước đột phá về năng suất lao động và phát triển nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam

Phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam

Ngày nay, tài chính toàn diện đã trở thành vấn đề được quan tâm trên phạm vi toàn cầu, với mục tiêu phát triển hệ thống tài chính phục vụ cho tất cả các thành viên trong xã hội, cung cấp các dịch vụ thuận tiện và phù hợp với chi phí hợp lý nhất cho mọi cá nhân và doanh nghiệp, qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của quốc gia. Trong bối cảnh hiện nay, việc thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện đang là chính sách ưu tiên của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tác động của hoạt động xây lắp thủy lợi đối với công tác kế toán quản trị chi phí

Tác động của hoạt động xây lắp thủy lợi đối với công tác kế toán quản trị chi phí

Các công trình thủy lợi có tính chất là công trình phục vụ công ích. Trong quá trình đầu tư xây dựng và khai thác các công trình thủy lợi, nhà đầu tư cần phải chú trọng vấn đề quản trị chi phí, tính toán để giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng và tiến độ. Bài viết nghiên cứu đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công trình thủy lợi; phân tích tác động của hoạt động xây lắp thủy lợi đến công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành, đề xuất giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng thủy lợi hoạt động an toàn và hiệu quả.

Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ

Kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ

Yêu cầu nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong hoạt động khiến các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến chức năng kiểm toán nội bộ. Trên thế giới, nhiều nước đã thành công trong triển khai thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Italia, Australia... Ở Việt Nam, việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ xuất hiện vào những năm 1990, song đến nay, số doanh nghiệp vận dụng thành công chưa nhiều. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn trước đây, bài viết chỉ ra bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp ngành Thép nói riêng, góp phần vào thực hiện thành công chức năng kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.

Hoàn thiện công tác kế toán tại hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh Trà Vinh

Hoàn thiện công tác kế toán tại hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh Trà Vinh

Thu thập dữ liệu thứ cấp từ quy trình, hoạt động và thực trạng tổ chức công đoàn ở Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh và 09 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, 04 Công đoàn ngành thuộc tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2016 - 2018, thông qua khảo sát chuyên gia, nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng, những khó khăn, tồn tại trong tổ chức kế toán tại hệ thống công đoàn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thời gian qua. Qua đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh Trà Vinh.

Áp dụng chuẩn mực kế toán công vào Việt Nam và một số vấn đề cần trao đổi

Áp dụng chuẩn mực kế toán công vào Việt Nam và một số vấn đề cần trao đổi

Việc xây dựng và ban hành các chuẩn mực kế toán công của Việt Nam là tất yếu, cần thiết trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng. Việc xây dựng hệ thống các chuẩn mực kế toán công tạo ra một môi trường pháp lý quan trọng cho lĩnh vực kế toán nhà nước, góp phần quản lý, quản trị ngày càng hiệu quả nền tài chính quốc gia.

Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ đến chất lượng báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp

Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ đến chất lượng báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp

Chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay được đánh giá là chưa toàn diện. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân là năng lực quản lý, hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp còn hạn chế. Nghiên cứu này nhằm tìm ra sự ảnh hưởng của hệ thống kiếm soát nội bộ đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam. Qua phương pháp nghiên cứu định lượng, với mẫu khảo sát là 215 doanh nghiệp, kết quả cho thấy, các thành phần của hệ thống kiếm soát nội bộ có ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Phát triển tài chính toàn diện trong bối cảnh công nghệ sô

Phát triển tài chính toàn diện trong bối cảnh công nghệ sô

Việc tiếp cận sản phẩm, dịch vụ tài chính chính thức giữ vai trò quan trọng đối với mọi đối tượng trong nền kinh tế - xã hội, được xem là một trong những công cụ sống còn để phát triển nền kinh tế nói chung và góp phần xóa đói giảm nghèo nói riêng. Vì vậy, phát triển tài chính toàn diện là mục tiêu của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bài viết trao đổi về vai trò của tài chính toàn diện đối với phát triển kinh tế-xã hội; Cơ hội và thách thức trong phát triển tài chính toàn diện trong bối cảnh công nghệ số ở Việt Nam, kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển tài chính toàn diện trong thời gian tới.

FSI tham gia Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam 2019

FSI tham gia Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam 2019

Ngày 8/8/2019, tại khách sạn Melia, Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam 2019 (Vietnam ICT Summit 2019), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI với vai trò là nhà đồng tài trợ của Diễn đàn đã có bài trình bày về: “Giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công” trong khuôn khổ chuyên đề: “Chuyển đổi số cho các cơ quan Nhà nước” diễn ra vào chiều cùng ngày.