VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Cổ phiếu đầu tiên xin hủy niêm yết trong năm mới

(Tài chính) Công ty cổ phần cơ khí điện Lữ Gia (mã chứng khoán LGC) vừa thông báo về việc xin phép huỷ niêm yết tự nguyện trên sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Đây được xem là cổ phiếu đầu tiên xin huỷ niêm yết trong những ngày đầu tiên của năm mới 2014.

Công ty cổ phần cơ khí điện Lữ Gia vừa phát đi Nghị quyết Hội đồng quản trị. Theo đó, thống nhất trình Đại hội cổ đông, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, xin phép được huỷ niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC trên sàn TP. Hồ Chí Minh.                

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ, Hội đồng quản trị LGC cũng đã đưa ra 3 phương án để các cổ đông nhỏ có thể lựa chọn sau khi Công ty này huỷ niêm yết trên sàn TP. Hồ Chí Minh.                      
Theo đó, phương án 1, Công ty LGC sẽ mua lại 10% cổ phiếu LGC làm cổ phiếu quỹ, giá mua lại bằng giá đóng cửa của LGC vào ngày 31/12/2013 (12.800 đồng/cổ phiếu), để tạo điều kiện cho cổ đông nhỏ bán cổ phiếu cho LGC và thu hồi vốn đã đầu tư.                          

Phương án 2, cổ đông sẽ bán lại cổ phiếu LGC cho CII E&C và mua lại cổ phiếu CII E&C từ CII với giá mua bằng giá bán (xem như hình thức đổi cổ phiếu) và bằng 12.800 đồng/cổ phiếu hoặc một mức giá khác do hai bên thoả thuận.                       

Phương án cuối cùng mà Công ty này đưa ra là, nếu cổ đông không muốn thay đổi thì vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu LGC sau khi LGC huỷ niêm yết tự nguyện.                            

Cũng theo Nghị quyết, Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty LGC sẽ mua lại 10% cổ phiếu LGC làm cổ phiếu quỹ, với giá mua không quá 12.800 đồng/cổ phiếu. Các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại 10% cổ phiếu quỹ công ty này sẽ thực hiện theo đúng quy định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Chức năng kinh doanh chính của Công ty là sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí - điện cho hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và trang trí nội thất; sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí cho yêu cầu phục vụ vệ sinh môi trường…

 Ngày niêm yết chính thức trên sàn giao dịch TP. Hồ Chí Minh là 27/12/2006.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM