VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Huy động 600 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Huy động 600 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Ngày 13/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 5 năm (300 tỷ đồng), 10 năm (200 tỷ đồng) và 15 năm (500 tỷ đồng).

Kho bạc Nhà nước huy động thêm hơn 6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động thành công 920 tỷ đồng trái phiếu

Tháng 2, huy động trái phiếu tăng 96,7% so với tháng trước

Kho bạc Nhà nước điều hành ngân quỹ đảm bảo chặt chẽ, an toàn

Huy động 6.375 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.140 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,20-5,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/3/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 500 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,40-6,55%/năm. Kết quả, huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,50%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/3/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,48-7,60%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,50%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/3/2017).

Kể từ đầu năm 2017, NHCSXH đã huy động thành công 2.320 tỷ đồng TPCP bảo lãnh thông qua đấu thầu tại HNX.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM