VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Huy động được 13.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh trong 11 tháng

Kể từ đầu năm 2016, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động thành công 13.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu. Nguồn: internet

Huy động được 13.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh trong 11 tháng

Đó là số liệu mới nhất vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cung cấp.

Thị trường trái phiếu: Nhiều biến chuyển lạ thường

150 tỷ đồng trái phiếu được huy động thành công

Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Cụ thể, kể từ đầu năm 2016, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động thành công 13.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trong đợt mới nhất, ngày 28/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 424 tỷ đồng cho loại kỳ hạn 5 năm.

Phiên đấu thầu có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 424 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu là 5,50%/năm.

Kết quả, huy động thành công 424 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,50%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/11/2016).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM