VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2017: Tăng vốn tín dụng chính sách

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Năm 2017: Tăng vốn tín dụng chính sách

Nguồn tín dụng ưu đãi năm 2017 thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) sẽ tăng thêm khoảng 5.100 tỷ đồng so với năm trước, đồng thời gói tín dụng cho vay nhà ở xã hội sẽ được triển khai ngay khi được Chính phủ cấp vốn, dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Kiểm soát tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Chính sách tiền tệ với vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô

89,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng cao hơn năm 2016

Kế hoạch vốn tín dụng chính sách xã hội năm 2017

Theo ông Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng giám đốc NHCSXH, năm 2016, NHCSXH được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch tăng trưởng tín dụng thêm 2%, tăng từ 8% lên 10%. Để thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng này, ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp về phát triển nguồn vốn. Năm 2016, NHCSXH đã mở ra kênh huy vốn mới tại các điểm giao dịch xã. Tiền gửi tiết kiệm của cộng đồng dân cư tại điểm giao dịch xã sau 3 tháng triển khai đạt 352 tỷ đồng.

Đến hết ngày 31/12/2016, tổng nguồn vốn đạt 162.380 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2015, trong đó, tiền gửi tiết kiệm tại NHCSXH thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 5.436 tỷ đồng, tăng 1.250 tỷ đồng so với cuối năm 2015.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 157.372 tỷ đồng với trên 6.784 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch giao đạt 140.929 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.

Đặc biệt, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của ngân hàng rất thấp, chỉ chiếm 0,75% tổng dư nợ và giảm 0,03% so với năm 2015. Doanh số cho vay năm 2016 đạt 55.150 tỷ đồng, giúp trên 2.297 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh. “2016 là năm có nguồn tín dụng cho vay mới lớn nhất từ trước đến nay, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với năm 2015” - ông Lý nhấn mạnh.

Năm 2017, NHSCXH được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng 8% so với năm 2016 (tương ứng khoảng 11.300 tỷ đồng). Ông Lý cho biết, để bảo đảm nguồn vốn vay, ngân hàng sẽ phấn đấu thu nợ khoảng 45.000 tỷ đồng, cùng với 1 số nguồn vốn chỉ định khác và của địa phương chuyển sang, dự tính tổng vốn cho vay năm 2017 là 58.300 tỷ đồng. “2017 sẽ là năm NHCSXH tập trung khai thác nguồn vốn tại điểm giao dịch xã nhằm tạo vốn cho các nguồn khác; tạo ra kênh huy động vốn mới gắn với hoạt động của ngân hàng tại địa bàn cấp xã. Việc huy động vốn tại các xã sẽ được triển khai trước mắt ở các nơi có dân cư thu nhập cao, theo chiến lược “vết dầu loang”.

Đối với những xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, ngân hàng thực hiện việc thu tiền gửi ngay tại nhà thông qua uỷ thác cho tổ trưởng tiết kiệm” - ông Lý chia sẻ.

Cùng với đáp ứng vốn cho các đối tượng chính sách, cho vay nhà ở xã hội sẽ là hoạt động được NHCSXH đẩy mạnh triển khai trong năm nay. Ông Lý khẳng định, chúng tôi đã sẵn sàng cho vay nhà ở xã hội, chỉ đợi Chính phủ chỉ đạo là triển khai. Kế hoạch xây dựng nguồn vốn cho chương trình này đề xuất cho năm 2017 là 1 nghìn tỷ đồng.

Hiện chưa có vốn nhưng đây là chương trình lớn, đặc trưng của giai đoạn mới của chính sách xã hội. Ngân hàng đã tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến, ban hành nghiệp vụ hướng dẫn cho vay nhà ở xã hội. Trong nội bộ ngân hàng đã thực hiện chấn chỉnh, tập huấn quy trình nghiệp vụ, hệ thống phần mềm… để bảo đảm phục vụ tốt hoạt động.

Ngân hàng đã “đón đầu” trong việc xây dựng quy trình nghiệp vụ cho vay để phát huy kinh nghiệm quản lý tín dụng của các chương trình cũ để áp dụng vào chương trình và có thêm nhiều đổi mới.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM