Liên Bộ họp xây dựng dự thảo đề án đấu giá biển số xe

Liên Bộ họp xây dựng dự thảo đề án đấu giá biển số xe
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng đề án đấu giá biển số, coi biển số là tài sản, nguồn thu từ việc bán đấu giá biển số được đưa vào ngân sách Nhà nước, ngày 17/4, Bộ Công an đã họp với đại diện Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để lấy ý kiến, xây dựng dự thảo đề án đấu giá biển số xe.

Quản lý và vận hành hệ thống tài khoản thanh toán tập trung của KBNN tại ngân hàng

Quản lý và vận hành hệ thống tài khoản thanh toán tập trung của KBNN tại ngân hàng

Ý tưởng hình thành hệ thống tài khoản thanh toán tập trung gắn liền với ý tưởng xây dựng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) ngay những năm đầu thực hiện Dự án Cải cách quản lý tài chính công nhằm quản lý tập trung, thống nhất nguồn lực nhà nước. Tuy nhiên, hệ thống tài khoản thanh toán tập trung không chỉ là những tài khoản kế toán đơn thuần mà gắn với nó là kế hoạch quản lý tập trung nguồn lực tài chính công.

Có cơ chế để các doanh nghiệp được bình đẳng tham gia mua nợ xấu

Có cơ chế để các doanh nghiệp được bình đẳng tham gia mua nợ xấu
Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2017 vừa được Chính phủ ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần có cơ chế cho phép các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh mua bán nợ được tham gia bình đẳng vào quá trình xử lý nợ xấu.

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp

Báo cáo tài chính (BCTC) tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp là thông tin đầu vào quan trọng để xây dựng BCTC nhà nước. Chính vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống báo cáo này đóng góp vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước (KTNN) của hệ thống KBNN.

Tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017. Trong đó, quy định rõ việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN).

Dư địa phát triển kinh tế tư nhân còn rất lớn

Dư địa phát triển kinh tế tư nhân còn rất lớn
Trao đổi với phóng viên bên lề Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới” diễn ra hôm qua, 13/4, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung cho rằng, để cạnh tranh thành công trong bối cảnh toàn cầu hóa, nỗ lực không chỉ từ doanh nghiệp mà cần sự hỗ trợ của Chính phủ, đặc biệt, cần đặt năng lực cạnh tranh, hiệu quả là tiêu chí hàng đầu khi phân bố nguồn lực.

Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, 2018: Ưu tiên xử lý những vấn đề cấp bách

Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, 2018: Ưu tiên xử lý những vấn đề cấp bách
Từ ý kiến của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế, Chính phủ đã đồng ý tách dự án Luật Hỗ trợ tái cơ cấu tổ chức tín dụng và Xử lý nợ xấu, thành dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu của Quốc hội (QH) và dự án Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Tán thành với việc bổ sung dự thảo Nghị quyết và dự án Luật vào Chương trình năm 2017, nhưng các ý kiến lưu ý cần cân nhắc xem xét, thông qua theo quy trình một hay hai kỳ họp.

Nên trao quyền lập quy cho chính quyền đặc khu

Nên trao quyền lập quy cho chính quyền đặc khu
“Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt phải làm rõ hơn nữa ý nghĩa, vị trí của đặc khu. Nó phải là đầu tàu về kinh tế, mang tầm cỡ quốc gia. Chính quyền ở đặc khu phải có quyền lập quy. Họ có quyền trả lương ra sao để thu hút người tài cũng như quyết định các chính sách thu hút nhà đầu tư…” - PGS. TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam bày tỏ quan điểm