Hoàn thiện công tác thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Thực trạng và giải pháp

Hoàn thiện công tác thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Thực trạng và giải pháp

Trong những năm gần đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác thống kê trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Có được kết quả đó là do công tác thống kê nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo UBCKNN trên mọi phương diện như xây dựng cơ sở pháp lý, hoàn thiện công tác tổ chức và đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm...

Phát triển định chế trung gian và dịch vụ thị trường trái phiếu

Phát triển định chế trung gian và dịch vụ thị trường trái phiếu
Quyết định số 1191/QĐ-TTg phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đã đề ra một trong những giải pháp trọng tâm đó là phát triển định chế trung gian và dịch vụ thị trường trái phiếu.

Xem xét sửa đổi quy định quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo 2 phương án

Xem xét sửa đổi quy định quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo 2 phương án

Tại buổi Họp báo chuyên đề đánh giá về sự cần thiết xây dựng luật sửa đổi, bổ sung các Luật Thuế diễn ra ngày 15/8/2017, đại diện Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét sửa đổi quy định quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo 2 phương án để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế và người nộp thuế.