BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 5/2018, cả nước có 13,79 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 240 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; 11,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 81,3 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 86,6% dân số."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

5 tháng đầu năm, ngành BHXH thu đạt 121.100 tỷ đồng

Toàn cảnh Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 5/2018 (ngày 30/5/2018).

5 tháng đầu năm, ngành BHXH thu đạt 121.100 tỷ đồng

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 5/2018, cả nước có 13,79 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 240 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; 11,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 81,3 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 86,6% dân số.

Từ 1/7: Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh vượt, trái tuyến ra sao?

Giảm dần thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu được hưởng hưu trí

11 nội dung sẽ được cải cách trong chính sách bảo hiểm xã hội

Cần kiểm soát chi phí thuốc bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội: Hoàn thiện chính sách và minh bạch thông tin

Để bảo hiểm xã hội là trụ cột an sinh

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với đại biểu hội đồng nhân dân không hưởng lương từ ngân sách

Trong tháng 5/2018, toàn ngành BHXH thu đạt 24.352 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm 2018 đạt 121.100 tỷ đồng, bằng 36,7% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH đạt 83.615 tỷ đồng; thu BHTN đạt 5.631 tỷ đồng; thu BHYT đạt 31.852 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2018, toàn Ngành đã giải quyết 10.125 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 85.117 người hưởng trợ cấp 1 lần; 858.380 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, ngành BHXH đã giải quyết 49.765 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 296.916 người hưởng trợ cấp 1 lần; 3.954.791 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 72.164 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.797 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, toàn Ngành đã giải quyết cho 205.894 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 11.528 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Cũng trong tháng 5/2018, ngành BHXH thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN với số tiền 29.143 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 5/2018, số tiền chi BHXH, BHYT, BHTN của toàn Ngành là 122.509 tỷ đồng, bằng 41,62% kế hoạch cả năm.

Trên cơ sở kết quả trên, BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 6 và thời gian tới, Ngành sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT; phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo cảnh báo từ Hệ thống giám định điện tử.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT để kịp thời kiến nghị xử lý các hành vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

PV.

Có thể bạn quan tâm