Kho bạc Nhà nước đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành địa phương và chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc trong việc giải ngân và chỉ đạo quyết liệt trong toàn hệ thống thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đồng bộ giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2016

KBNN các tỉnh, thành phố cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức trao đổi với chủ đầu tư để trao đổi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư. Nguồn: internet

Kho bạc Nhà nước:

Đồng bộ giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2016

Triển khai Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành địa phương và chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc trong việc giải ngân và chỉ đạo quyết liệt trong toàn hệ thống thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư.

Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn ì ạch

Toạ đàm Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

Giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đạt trên 140.000 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Giảm bớt hồ sơ thanh toán, giải quyết theo đúng thời gian qui định

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành một số văn bản nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt hồ sơ thanh toán, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn KBNN các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm soát chi NSNN năm 2016 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Trong quá trình kiểm soát chi NSNN, KBNN các tỉnh, thành phố thực hiện một đầu mối kiểm soát theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn cho các đơn vị trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán, đảm bảo mọi hồ sơ, chứng từ đủ điều kiện thanh toán vốn đầu tư do các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án gửi đến KBNN đều được tiếp nhận và giải quyết theo đúng chế độ và thời gian qui định. 

Đồng thời, KBNN thường xuyên có văn bản đôn đốc các chủ đầu tư, các ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nghiệm thu khi đã có khối lượng hoàn thành và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục gửi đến KBNN để kiểm soát thanh toán, thu hồi vốn đã tạm ứng, tránh dồn vào những tháng cuối năm gây khó khăn trong công tác kiểm soát soát chi và giải ngân.

Chủ động nắm bắt kịp thời những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân giải ngân chậm giải ngân, tổng hợp các vướng mắc để xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Bộ Tài chính (đối với các dự án do Trung ương quản lý) hoặc báo cáo UBND tỉnh (đối với các dự án do địa phương quản lý) xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo tình hình giải ngân đến từng dự án 

KBNN các tỉnh, thành phố cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức trao đổi với chủ đầu tư để trao đổi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, qua đó đã có nhiều biện pháp xử lý, tháo gỡ những vướng măc phát sinh ngay tại cơ sở.

Tổ chức thực hiện công khai với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án về tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB trên địa bàn, nhờ đó, giúp các đơn vị nắm bắt được tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư của đơn vị mình quản lý để có biện pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư tại từng đơn vị. 

Hệ thống KBNN tổ chức triển khai công tác báo cáo tình hình giải ngân đến từng dự án nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 sát thực tế đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

KBNN thông báo trong toàn hệ thống tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB hàng tháng năm 2016 và tỷ lệ giải ngân trên từng địa bàn tỉnh để Giám đốc KBNN tỉnh, thành phố nắm bắt tình hình chung và có giải pháp thực hiện đẩy nhanh tiến độ, nhất là đối với những địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhằm phối hợp với chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, khẩn trương nghiệm thu và hoàn thiện các thù tục thanh toán gửi KBNN, tránh dồn nhiều vào cuối năm.

Tăng cường kiểm soát, kịp thời xử lý vướng mắc

KBNN đã phối hợp và cử cán bộ tham gia với Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) đi kiểm tra theo chuyên đề hoặc đột xuất về tình hình quản lý, thanh quyết toán các nguồn vốn tại một số Bộ, địa phương, qua đó nắm bắt những tồn tại, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, KBNN cùng chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại các KBNN tỉnh, thành phố, kịp thời xử lý vướng mắc hoặc báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền.

Chỉ đạo cán bộ kiểm soát chi trong toàn hệ thống KBNN nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện kiểm soát hồ sơ ngay khi chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi đến theo quy định; Tuyệt đối không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; Đảm bảo tuân thủ thời gian kiểm soát thanh toán cho các dự án có đủ điều kiện giải ngân tối đa không quá 04 ngày làm việc theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016.

Hệ thống KBNN cũng đã thực hiện triển khai thực hiện thanh toán tập trung (Chương trình thanh toán song phương điện tử và thanh toán điện tử liên ngân hàng); Triển khai thí điểm dịch vụ công trên cổng thông tin KBNN tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... 

PV.

Có thể bạn quan tâm